Sim-sim.az

AZƏRBAYCAN DÖVLƏT GƏNC TAMAŞAÇILAR TEATRININ 2017-ci il NOYABR AYI  ÜÇÜN REPERTUARI

 

 

04.11.2017

Azərbaycan Xalq nağılı “Göyçək Fatma”

12.00; 14.00

 

U.Şekspir “Romeo və Culyetta”

19.00

05.11.2017

S.S.Axundov, A.Şaiq “Qaraca qız”

12.00; 14.00

 

Ə.Haqverdiyev “Xortdanın cəhənnəm məktubları”

19.00

10.11.2017

V. Siqarev  “Ağ ölüm”

15.00

11.11.2017

P.Nurəliyeva “Dəcəl keçi”

12.00; 14.00

 

M.Füzuli “Leyli və Məcnun”

19.00

12.11.2017

Rus Xalq nağılı “Qoğalın nağılı”

Т.Вялийева “Мяним аь эюйярчиним”

12.00; 14.00

19.00

14. 11.2017

 

                

“Eşqi nigar” (“Koroğlu” dastanı əsasında)

(Бакы Йунис Ямря Институту ilə birgə Beynəlxalq layihə)

19.00

15.11.2017

C.Rodari  “Çipollino”

12.00; 14.00; 16.00

16.11.2017

C.Rodari  “Çipollino”

12.00; 14.00; 16.00

17.11.2017

C.Svift “Qulliver Cırtdanlar ölkəsində”              

              (ПРЕМЙЕРА)

14.00; 16.00

18.11.2017

C.Svift “Qulliver Cırtdanlar ölkəsində”                          

              (ПРЕМЙЕРА)

12.00; 14.00; 16.00

19.11.2017

Azərbaycan Xalq nağılı “Məlikməmmədin nağılı”

12.00; 14.00; 16.00

24.11.2017

M.F.Axundzadə “Müsyö Jordan və dərviş Məstəli şah”

T.Vəliyeva “Cəza”

15.00

 

 

19.00

25.11.2017

A.Lindqren “Balaca və damda yaşayan Karlson”

12.00; 14.00

 

Y.Abramov, L.Bəyim “Yarımçıq qalmış”

19.00

26.11.2017

A.Tolstoy “Buratinonun macəraları”

12.00; 14.00

 

Ə.Əmirli “Hasarın o üzü”

19.00

 

 

(Visited 36 times, 1 visits today)