Sim-sim.az

Dadaizm:anti-sənət ARAŞDIRMA

…dadaizm sənət deyil, dadaizm anti-sənətdir!

Davamı

“Aqibət duyğusu” – sonrakı peşmanlığa abidə

“Aqibət duyğusu”nda postmodernizmə xas əksər cəhətlər parlaq bir şəkildə cəmlənib. “Aqibət duyğusu” romanı çağdaş postmodern nəsrin xarakterik nümunəsi, mükəmməl örnəyi sayılmağa layiqdir.

Davamı

Kamal Abdulla: “Düma ilə Coys arasında, yaxud aldanmış oxucu…” ESSE

Hamının yanında qışqırıb bağıranların təkbətəkdə necə pıçıldadığını bircə görəydiniz…

Davamı

Başqa məkanların adamı

Yaxşı yazmaq bir az da ölüm kimidi – sonra hamı sənə rəhmət oxuyur…

Davamı