Sim-sim.az

Mən öz Üfüqümə çatdım bu səhər…

Və nə yaxşı ki, belədir!..

Davamı

Prof.Dr. Nazan Aksoy: POSTMODERNİZM VƏ MULTİKULTURALİZM

Tiftiklənmiş parça keyfiyyətinə düşən qavrayışlar…

Davamı

Dilin içindən də o yana

Allah bilir, hündürlüyünün qapaztutanında hansı fikirlər yuva salıb?

Davamı

İqlesiasın qucağına tullanmaq

İqlesiasın qucağına tullanmaq…

Davamı

Dədə Qorqudun nağara çaldığı tamaşa

“Gözəl günlər görəcəyik, cocuqlar”

Davamı

Ədəbi mühit haqqında vənösə…

Ya da bizim incəsənəti o məşhur canavar artıq udub, biz indi onun içində oturub bu qaranlıq qarını yırtacaq ana buynuzunun yolunu gözləyirik…

Davamı

Qafqaz Albaniyasına Ağcabədidən keçən səyahət

Bu nə başlanğıc deyil, nə də son, layihə hələ davam edir.

Davamı

Qafiyə əsarətində

Və çox sayda şair qələmini yerə qoyacaq!

Davamı

Aslan İlyasovun “Həyati rəqsi”

Azərbaycanlı kişilərin daima həsrətində olduqları, rus, gürcü qadınları olsaydı indi bu cür naz-nemətin ardından ərləri ilə cilvələşər, onlara sığal çəkib daha faydalı işlərlə məşğul olardılar…

Davamı

Qadınsız yazılan tarix

“Leyli və Məcnun”u da, “Şeyx Sənan”ı da, “Romeo Cülyetta”nı da kişilərin dilindən eşitmişik. Bəlkə də qadınların dilindən danışılsaydı həmin əhvalatlar…

Davamı