Sim-sim.az

Mütaliə və istedad haqqında

Əlbəttə, bizim hamımızı əlifba kitabından və şifahi nitqdən plagiatda ittiham eləsələr yanılmazlar…

Davamı

Fikir burulğanları içində… üç yazıçı

Bu üç gənc yazıçının nə tənqidə, nə də tərifə ehtiyacı yoxdur

Davamı

İnsani, həddən artıq insani roman

Bu romanında təqribən otuz dəqiqəqlik zamana iyirmi beş illik bir ömür sığışdırılıb…

Davamı

Bir nağıla inanmağın arxetipi

Onların zibilliyində eşələnərək ölümü gözləmək…

Davamı

Kütləvi tamaşalar, seyrə davam

Yaşamaq üçün oğullarına hazır həyat modeli sırıyan ataları tez-tez görmək olur ölkəmizdə…

Davamı

Bir də ayılırsan ki…

Əslində baxdığın komediya yox, faciədir…

Davamı

Lütfən, mərhəmətli ol

…döyüş meydanında ləngidiyindən iyi ətrafa yayılan şəhid meyidini qucaqladınmı heç?

Davamı

Şopenin “Payız valsı”, Nobel ödülü və iki “Gözlənilməzlik…”

O, jurnalistdi, yazıçı deyil…

Davamı

O biri dünya modelinin prinsipləri

Gündəlik şüurun qaçılmazlığındann qaçmaq üçün uğursuz öyüdlər

Davamı

Layk

Məsafələr şəffaflaşıb yoxa çıxır, hamı olur laməkan…

Davamı