Sim-sim.az

Kamal Abdullanın İtaliyada yeni kitabı çap olunub

16128542_1596039643746161_1860042621_n

Müəllifin “Yarımçıq əlyazma” romanının İtaliyada iki dəfə nəşrindən sonra Kamal Abdulla yaradıcılığına oxucu marağını görən nəşr evi “Sehirbazlar dərəsi” romanını da çap etməyə qərar verib.

Davamı

İkicildlik “Azərbaycan ədəbiyyatı antologiyası” işıq üzü gördü

img_6536-1

Kitabın baş redaktoru Afaq Məsud, ön sözünün müəllifi Nizami Cəfərovdur

Davamı

“Və tanrı qadını yaratdı” – Katrin Denöv

Èñïàíèÿ. Ìàäðèä. 30 íîÿáðÿ. Ôðàíöóçñêàÿ àêòðèñà Êàòðèí Äåíåâ (Catherine Deneuve) âî âðåìÿ áëàãîòâîðèòåëüíîãî àóêöèîíà. Ôîòî ÈÒÀÐ-ÒÀÑÑ/ EPA/ ÒÎËÜÊÎ ÄËß ÐÎCÑÈÈ è ÑÍÃ (êðîìå Óêðàèíû)

Bir müddət məşhur fransız rejissoru Fransua Trüffo ilə də sevgi münasibəti yaşayır…

Davamı

Bilik Fondunun “Mədəni maarifləndirmə” proqramı

img_0213

“Mədəni maarifləndimə” proqramı çərçivəsində Bilik Fondu çox sayda tədbirlər, layihələr həyata keçirir. Onlardan biri milli filmlərin təqdimatıdır.

Davamı

Baba YAŞAROĞLU – “Göylərdə qanadsızam”

by-photo

…qorxunc ildırımların tən ortasında

göylərdə, qanadsızam

Davamı

Qismət – Rus postmodernizmi haqqında yığcam qeydlər

14089163_115279352257792_8799864220390906830_n

Məncə, rus mədəniyyətinin kodlarını çözmək, o mədəniyyətə nüfuz etmək üçün nəzərdə saxlanası vacib məqamlardan biri də dueldir.

Davamı

Deyvid Ladc – “Əsərin başlanğıcı”

avt_david-lodge_1822

Sim-sim.az Qismətin tərcüməsində Deyvid Ladcın “Fiksiya sənəti” adlı kitabından “Əsərin başlağıcı” essesini təqdim edir.

Davamı

Dinlərarası münasibətlərin perspektivləri dünya üçün nələr vəd edir? – II yazı

15995599_1217454198331034_310929430_n

Dinlərarası münasibətlərin perspektivləri dünya üçün nələr vəd edir?

Davamı

“Əsgər Rayanı xilas edən kapitan Filips” – Tom  Henks

1455200130_56bc97826fa361111

Sim-sim.az tanınmış aktyor Tom  Henksin müsahibəsini təqdim edir.

Davamı

Mövlud Mövlud – “Qara Bayram”

movlud

Fəxri Uğurluya…

Davamı