Sim-sim.az

“Qırmızı qovluq” – Səfər Alışarlının hekayəsi

Bu gün görkəmli yazıçı Səfər Alışarlının doğum günüdür

Davamı

Kamran Nəzirli – Ağ kölgə

Görünür, anam elə bu səbəbdən deyirmiş ki, insan orbitindən çıxanda kölgəsi itir və o, ölür.

Davamı

Anton Çexov – Rotşildin skripkası

Onlar da elə gec ölürdülər ki, adamın acığı tuturdu.

Davamı

Kamal Abdulla – Vakxanaliya mövsümündə Çalıquşu

«Məni yaşıl bir zəmini uçan quşlardan qorumaq üçün taxtaya keçirib əllərimi yana mıxlayasan və torpağa sancasan…»

Davamı

46-cı ilin oyunları – Yusif Səmədoğlu

Gülzar gözlərini açmadı. Üç qardaşın bir bacısı, Səkinənin sonbeşiyi kor olmuşdu…

Davamı

Aynaların cəhənnəmi – Edoqava Rampo

Kan Tanuma indiyə qədər tanıdıqlarımın içində ən qəribəsiydi…

Davamı

Zəbt olun­muş ev – Xu­lio Kor­ta­sar

Ba­cı­mın qo­lun­dan tu­tub çə­kə-çə­kə ar­tır­ma­ya apar­dım, ge­ri­yə gö­zü­mün ucuy­la da bax­ma­dım…

Davamı

Çıxılmazlıq – Tomas Vulf

Bilirik ki, məhv olmuşuq, amma qımıldana bilmirik… ordasa gəmilər üzürlər… orda gəmilər var!.. Müqəddəs İsa! Hamımız zülmətdə ölürük…

Davamı

Saday Budaqlı – Təpəgöz, qarışqa və uşaq

Doğrudanmı anası istəməsəymiş o bu tumurcuqlu ağacları, yaşıl otları, kəpənəyi görməyəcəkmiş? Bəs onda o harda olacaqdı?

Davamı

Müşfiq XAN – Qorxmaz

Böyük Vətən Müharibəsi iştirakçılarının əziz xatirəsinə

Davamı