Elçin – Parisdə avtomobil qəzası

“Mənim sevimli hekayəm” rubrikasının növbəti qonağı  Xalq yazıçısı Elçin Əfəndiyevdir. Qeyd edək ki, bu rubrikada müəllif özünün ən uğurlu hesab etdiyi hekayəsini təqdim edir.       Ş ə h r ə b a n u x a n ı m. Hatəmxan ağa və Şəhrəbanu xanım ölmüş imişlər ki, bir firəng Şahbazı tovlaşdırıb Parisə apara!.. … Oxumağa dava et Elçin – Parisdə avtomobil qəzası